top of page

PROCEDURA ZA DOBIJANJE
ATESTA ZA ZATAMNJIVANJE STAKALA
I SAGLASNOST OD PROIZVODJAČA AUTOMOBILA


Procedura za dobijanje atesta za tamna stakla sastavljena je iz 5 procesa:


     1. Potrebno je auto zatamniti, ugradjivač sprema papire o ugrađenoj foliji na automobil za atest.
 
     
2. Potrebno je izvaditi saglasnost kod generalnih distributera automobila.

 
     3. Odlazi se u AMSS gde se vrši ponovni pregled folija i vozila, kontakt i lokacije pronađite ovde.

     4. Posle pregleda u AMSS potrebno je auto odvesti na tehnički i dokument dobijen sa tehničkog pregleda, opet    treba dostaviti u   AMSS. Upamtitie tehnički važi mesec dana i možete ga iskoristiti i za registraciju ako se uklopite sa vremenom.

     
5. Završili ste komletnu proceduru. Za par dana Vam oni šalju ATEST na kućnu adresu ili idete da ga preuzmete, jedino dobro u svemu je to da je atest TRAJAN. 😁😁😁 

NAJVAŽNIJE:

    ✔ U  zemljama EU ili u inostranstvu u većini zemalja zatamnjivanje stakala je dozvoljeno samo zadnjeg dela vozila i to samo sa folijom sa ABG brojem (broj od četiri cifre laserski ugraviran na foliji) nikako bez nje prednja stakla nisu dozvoljena nikoliko pa ako planirate da idete u inostranstvo izbegavajte da lepite nalepnice, kako ne bi primetili da imate foliju i dobili kaznu!!! SAMO LEPITE FOLIJU SA ABG BROJEM!

    ✔ U  zemljama Balkana (Crna Gora, BiH, Makedonija)...zatamnjivanje zadnjih stakala je dozvoljeno bez žiga i ograničenja, ali prednja stakla su i ovde zabranjena, pa Vam predlažem da nikako ne lepite nalepnice na prednja stakla čak i ako idete u zemlje naših suseda, kako ne bi primetili da imate foliju inače znam X slučajeva koje su kaznili naši susedi! SAMO LEPITE FOLIJU SA ABG BROJEM!   

Skracenica (ABG)  znači ALLGEMEINE-BAUARTGENEHMIGUNG ili u prevodu znači ,,OPSTI TIP-ODOBRENJE,,   Možete ovde preuzeti na nas jezik

Pronađite na mapi najbliži servis, gde se radi atest automobila za zatamnjena stakla.

bottom of page